Chính sách bảo hành

[tintuc]

Thời gian bảo hành: 

Công ty bảo hành 3 năm đối với tất cả các sản phẩm .

Điều kiện bảo hành:

Công ty chịu trách nhiệm bảo hành các hạng mục lắp đặt cho khách hàng trong thời gian bảo hành. Điều kiện không được bảo hành: 

  • - Khi khách hàng để các nguồn nhiệt có nhiệt độ môi trường trên 60 độ C gần sản phẩm hoặc sản phẩm bị tiếp xúc với các loại axit và hóa chất đặc biệt. Sản phẩm hỏng hóc do lỗi của khách hàng.
  • - Khách hàng tự thay đổi, lắp đặt thêm vào hoặc bớt đi nguyên bản của sản phẩm và phụ kiện do Công ty chúng tôi đã lắp đặt.
  • - Trong các trường hợp bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn….
[/tintuc]

Nhận xét

;