Hình thức thanh toán

[tintuc]

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.[/tintuc]

Nhận xét

;